Hi. กรุณา login. ถ้าเป็นสมาชิกใหม่กด สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
    

เพิ่มศักยภาพให้ SMEs ด้วยระบบ Call Center อัจฉริยะ
Rating: 20 user(s) have rated this article Average rating: 5.0
บันทึกโดย: admin, â´Â 25/2/2552, ËÁÇ´ "สาระน่ารู้"
ดู: this article has been read 184291 times
Location: ~/Uploads/admin/407387_80.jpg
บทคัดย่อ: “เพื่อการบริหารจัดการที่ดีขึ้น การนำโซลูชันและเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญของบริษัทในปัจจุบัน...

“เพื่อการบริหารจัดการที่ดีขึ้น การนำโซลูชันและเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งระบบ Call Center ถือว่าเป็นระบบหน้าด่านที่สำคัญเป็นอย่างมากในการให้บริการลูกค้า”

ปัจจุบันเรื่องระบบการสื่อสารในระดับองค์กร มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารระหว่างองค์กรหรือการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับองค์กร ซึ่งประเด็นสำคัญสำหรับทางด้านธุรกิจเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างการสื่อสารครั้งนั้นๆ

คุณอาทิตย์ คูหากนก Solution Manager Computer Telephony Asia Co.,Ltd. ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการระบบสื่อสารในองค์กร กล่าวถึงวิวัฒนาการของระบบการสื่อสารในองค์กรว่า “ปัจจุบันบริษัทต่างๆ เริ่มมองหาโซลูชันด้านระบบบริหารจัดการโทรศัพท์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่ง Computer Telephony Asia เข้าใจถึงความสำคัญและความต้องการของเรื่องดังกล่าวได้อย่างดี จึงได้พัฒนาโซลูชันต่างๆ มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ อาทิ ระบบ Multimedia Outbound Management, Knowledge Services และ Multimedia Inbound Management โดยเป็นโซลูชันที่สามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการระบบสื่อสารในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ระบบการจัดการ Inbound Call หรือ Multimedia Inbound Management เป็นระบบบริหารจัดการการรับโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ อาทิ การนำระบบมาช่วยควบคุมพนักงานให้บริการเป็นไปในทางที่ถูกต้อง ทั้งยังสามารถควบคุมได้จากศูนย์กลางได้อีกด้วย โดยเมื่อลูกค้ามีปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ทางผู้ควบคุมสามารถดึงโทรศัพท์ของลูกค้านั้นเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างทันท่วงที

สำหรับระบบการจัดการ Outbound Call หรือ Multimedia Outbound Management เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการสำหรับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้อย่างหลากหลาย ทั้งทางอีเมล์ แฟกซ์ เอสเอ็มเอส หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงลูกค้าที่ง่ายที่สุดและตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทในการโทรแต่ละครั้ง

เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด จึงได้มีออกแบบระบบ Knowledge Services โดยเป็นโปรแกรม CRM ด้านการบริหาร ซึ่งสามารถทำหน้าที่ได้ 2 หลักใหญ่ๆ คือ ทำหน้าที่ในการบันทึกการใช้งานต่างๆ ของลูกค้าและผู้ให้บริการ โดยใช้การอ้างอิงของไอดีของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งยังมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเรื่องการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูล เมื่อบริษัทมีความจำเป็นในการใช้งาน บริษัทสามารถทำการเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

ตอบความต้องการ SMEs

โซลูชันดังกล่าว เป็นเครื่องมือด้านการบริหารระบบสื่อสารสำหรับกลุ่มธุรกิจ SMEs ได้อย่างดี เพราะสามารถเข้ามาจัดการกับเรื่องระบบ CRM ขององค์กรได้โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการวางระบบด้วยตัวเอง อีกทั้งยังเข้ามาช่วยในเรื่องของต้นทุนด้านการสื่อสารขององค์กรให้สามารถบริหารจัดการได้ ส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งและความเชื่อถือได้ของโซลูชันนั้น มาจากประสิทธิภาพในตัวฮาร์ดแวร์ของพันธมิตรอย่าง IBM ซึ่งพร้อมตอบความต้องการของธุรกิจกลุ่ม SMEs เพื่อสร้างระบบการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงุด

ท้ายที่สุดแล้ว แทบทุกบริษัทจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับไอทีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าทางใดก็ตาม เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารระบบการสื่อสารในองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งระบบในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการบริการ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย

เกี่ยวกับ Superbiz Campaign

ในปี 2008 นี้ IBM ได้จัดแคมเปญที่ชื่อว่า “Superbiz - Put Power In Your Business” ขึ้นเพื่อรวบรวมโซลูชันของบริษัทคู่ค้าที่มีความเหมาะสม และ ตอบโจทย์ปัญหาทางธุรกิจทั้งทางด้าน Finance & Administration, Sales & Marketing, Human Resource, Business & Operations Management และ I.T. Infrastructure ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ ซึ่ง Computer Telephony Asia Co.,Ltd. ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

สัมผัสกับโซลูชันทางธุรกิจที่เหมาะสมและเปี่ยมประสิทธิภาพกับซุปเปอร์บิซ


คะแนนของบทความนี้ ?

ความเห็นของผู้ใช้

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
E-mail:
ความเห็น:
Insert Cancel
สงวนลิขสิทธิ์ © ค.ศ. 2008 - 2024 โดย บารมีโซนเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด Copyright © 2008, 2024 by Baramee Zone Surveyor All rights reserved. barameesurvey.com ™ is a registered trademark of Baramee Zone Surveyor Company Limited.