Hi. กรุณา login. ถ้าเป็นสมาชิกใหม่กด สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
    

บริษัท บารมีกรุ๊ป โบรกเกอร์ จำกัด ได้ถือกำเนิดจากธุรกิจจากตัวแทนและ นายหน้า ประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจหลายๆด้าน แบบครบวงจรโดยคำนึงถึงการให้บริการที่เป็นมาตราฐาน และเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บนพื้นฐาน ของความถูกต้องเป็นหลัก ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ว่า "มั่นคง จริงใจ ห่วงใย พร้อมให้บริการ"

 

ในปัจจุบัน มีบุคลากรในระบบมากกว่า 400 คน ซึ่งล้วนแต่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการให้ บริการ แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศกว่า 10 บริษัท ที่ให้การสนับสนุนด้านการบริการ เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา ด้านประกันภัยที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ ด้วยพื้นฐานประกันวินาศภัย จึงได้แปรเปลี่ยนและพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไปด้วยหลายแขนง อาทิ การให้บริการตรวจสภารถเอกชน หรือ ตรอ. ซึ่งปัจจุบันมีกิจการในเครือที่ให้บริการอยู่ทั้งสิ้น 8 แห่ง ในเขต พื้นที่ภาคเหนือตอนบน การให้บริการด้านการสำรวจภัย เพื่อสำรวจอุบัติเหตุให้กับบริษัทประกันภัยคู่สัญญา โดยมีพนักงานให้บิการตลอด 24 ชม. ให้บริการครอบคุมพื้นที่ทั่วภาคเหนือ เพื่อรองรับ และลดปัญหา ของบริษัท ในการด้านบริการโดยตรง อันเป็นนโยบายของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ เพื่อมุ่งเน้น ไปการให้บริการ ลูกค้า ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและการสร้าง ความพึงพอใจอย่างสูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ © ค.ศ. 2008 - 2024 โดย บารมีโซนเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด Copyright © 2008, 2024 by Baramee Zone Surveyor All rights reserved. barameesurvey.com ™ is a registered trademark of Baramee Zone Surveyor Company Limited.